Reklamacje

Polityka reklamacyjna Maleomi.pl

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty wyróżniały się najlepszą jakością. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, by proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Podstawowe definicje:

Gwarancja

To zobowiązanie Gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja jakości chroni Konsumenta tylko wtedy, gdy Gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna. Jest dobrowolnie udzielana przez Producenta, czas jej trwania jest różny. Aby z niej skorzystać, szkoda musi wystąpić w czasie jej trwania.

Rękojmia

To zawarta w Kodeksie cywilnym regulacja dotycząca odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty sprzedaży. Aby kupujący mógł skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmii, musi dokonać tzw. aktów staranności, to jest zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Szkoda transportowa / niekompletna przesyłka

Prosimy w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki, aby wykluczyć szkodę transportową lub zaginięcie towaru. Jeżeli zdarzy się, że przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia (naruszone opakowanie lub taśmy, wgniecenia, pęknięcia itd.) należy spisać protokół szkody kurierskiej.  Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki.

Jeżeli spisanie protokołu nie będzie możliwe tego samego dnia, należy zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Protokół znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

Należy tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Zawartość otrzymanej przesyłki jest niezgodna z zamówieniem? Proces realizacji zamówienia jest monitorowany, lecz każdemu zdarzają się pomyłki. Szybko naprawimy błąd i wymienimy lub doślemy brakujące produkty na nasz koszt.

Jak zareklamować produkt?
Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres:
reklamacje@maleomi.pl
W tytule wiadomości należy wpisać numer zamówienia, którego dotyczy. W treści prosimy o podanie powodu złożenia reklamacji z dokładnym opisem szkody ze zdjęciami i protokołem szkody (jeśli dotyczy szkody transportowej).